SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

Woolworths ออสเตรเลีย เปิดตัว MetroGo ตอบสนองวิถีคนเมือง

woolworthss

ตลาดค้าปลีกออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่อย่าง Woolworths และ Coles ส่งผลให้ผู้ดำเนินธุรกิจทั้งสองรายนี้ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวออสเตรเลียที่อาศัยในเขตเมือง ใหญ่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เน้นความรวดเร็วและสะดวกสบาย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีเวลาน้อย ทำให้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านเงินสดลดลง และนิยมซื้อสินค้าออนไลน์และอาหารประเภท Ready To Eat เพิ่มมากขึ้น

Woolworths ตระหนักถึงการให้ความสำคัญของเวลาและความสะดวกสบายของผู้บริโภคที่อาศัย และทำงานในเขตเมืองใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อค่อนข้างสูง จึงน่าเสนอซุปฟอร์มาร์เก็ต รูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่า “MetroGo” ซึ่งเป็นร้านค้า Cashless แห่งแรก (เป็นการใช้ระบบแอพพสิเคซั่น Scan & Go เพื่อซื้อภายในร้าน) และเป็นร้านค้าที่มีขนาดเล็กที่สุดของ Woolworths โดยมีขนาดพื้นที่เพียง 500 ตารางเมตร วางจำหน่ายสินค้าจำนวน 655 รายการที่เน้นการจำหน่ายสินค้าประเภท Food to go เป็นหลัก อาทิ อาหารเช้า-กลางวันพร้อมรับประทาน อาหารขบเคี้ยว เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งต้องการอาหารพร้อมรับประทานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หาซื้อได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากในช่วงเวลาเร่งรีบผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการใช้เวลาในการซื้อสินค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ในการซื้อสินค้าในร้าน MetroGo นี้จะใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที โดยชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถสั่งซื้ออาหารและกาแฟล่วงหน้าได้ผ่านแอพพลิเคซั่นซึ่งจะช่วย ประหยัดเวลาได้มากขึ้น  ทั้งนี้ กลยุทธ์ทางการตลาดของ Woolworths ในการเปิดให้บริการในรูปแบบร้าน MetroGo ข้างต้น เกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้เป็น Micro Retail เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มย่อยที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเป็นนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค สำหรับเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดค้าปลีกกับคู่แข่งทางการค้าอย่าง Coles ที่ได้ดำเนินการ เปิดร้านที่ให้บริการ Micro Retail เข่นเดียวกัน (พื้นที่ขนาด 1,280 ตารางเมตรภายใต้แนวคิด “Foodie Flub”) ในเมืองเมลเบิร้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา และการเข้ามาทำตลาดของร้าน hypermarket อย่าง Kaufland จากเยอรมนีที่จะเปิดให้บริการในตลาดออสเตรเลียในปี 2563

นอกจากนี้ การเปิดร้าน MetroGo ของ Woolworths จะเป็นการเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งตลาดของ ร้านค้าสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven และร้าน IGA ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งรายงานของ IbisWorld ได้ระบุว่า ตลาดร้านค้าสะดวกซื้อมีมูลค่า 4.7 พันล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปี และ 7-Eleven ครองสัดส่วนตลาดดังกล่าวร้อยละ 10 ของตลาดร้านค้าสะดวกซื้อทั้งหมด โดยคาดว่า ร้านค้าสะดวกซื้อในเขตเมืองใหญ่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจำหน่าย Takeaway coffee ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1 หมื่นล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปี ดังนั้น การจำหน่ายสินค้าอาหาร Food to go ควบคู่ไปกับ Takeaway coffee ของ Woolworths เป็นสัญญานที่ชัดเจนอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อสินค้าของ ซาวออสเตรเลียและรูปแบบการให้บริการร้านค้าปลีกออสเตรเลียในอนาคต

(MetroGo ตั้งอยู่ที่ strawberry Hills ในเขตตัวเมืองใกล้สถานีรถไฟ Central ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและ มืผู้คนหนาแน่น โดยอยู่ภายใต้อาคารเดียวกับ Woolies X (งานพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของ Woolworths ในการเชื่อมต่อการให้บริการแบบดิจิทัล e-Commerce ระบบการให้รางวัลและการบริการลูกค้า สัมพันร์เพื่อนำเสนอรูปแบบบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า) และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562โดยให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 6:00-18:00 น. )

smeexport thailand

smeexport thailand

Leave a Replay

Close Menu
×