SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

Check out ตลาดสินค้าเครื่องดื่มชาในสหราชอาณาจักร

tea UK

ข้อเท็จจริง ชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมชนิดหนึ่งของโลก โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษซึ่งมีวัฒนธรรมของ การดื่มชามายาวนาน โดยปกติการดื่มชาในอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในยุโรป เป็นแบบการดื่มชาร้อน ที่ช่วยให้ผ่อนคลายในยามอากาศหนาวเย็นและในการเข้าสังคมพบปะกัน ทำให้การดื่มชายามบ่าย (afternoon tea) ถือเป็น วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ และมีการเสริพของว่างพร้อมกันไปด้วย เรียกว่า High Tea ชาวอังกฤษนิยมดื่มชาดำ (Black tea) ใส่นม เช่น English Breakfast, Earl Grey Tea เป็นต้น สถิติค้นพบว่า ในแต่ละวัน การดื่มชาของ พลเมืองชาวอังกฤษอยู่ที่ 1-2 ถ้วย นับเป็น 165 ล้านถ้วยต่อวัน

ตลาดชาในสหราชอาณาจักรคิดเป็นมูลค่าประมาณ 748 ล้านปอนด์ต่อปี จากสถิติของ Nielsen for The Grocer บริษัท Twinings ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าชาขนาดใหญ่ระดับโลก มีมูลค่าขายจากช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่าน มาถึงเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 107.9ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 3.9% ส่วนบริษัท Yorkshire มีมูลค่าในตลาด 97.6 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 5% และบริษัท Pukka ผู้จำหน่ายชาประเภทชาผลไม้ ชาสมุนไพร และชาเขียวระดับตลาดบน (high end) มีมูลค่า 22.6ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 15.4% แต่ในขณะที่ PG Tips บริษัทชื่อดังของอังกฤษที่เน้นผลิตภัณฑ์ประเภทชาดำ (Black tea) และได้รับความนิยมจากผู้ดื่มชามานานกว่า 70 ปี มีมูลค่า 98.7ล้านปอนด์ ลดลง 7.2%

ท่ามกลางกระแสความห่วงใยเรื่องสุขภาพในกลุ่มผู้ดื่มชา ประกอบกับมีงานวิจัยจำนวนมากที่กล่าวถึง คุณประโยชน์ซองชา ทำให้มีผู้คนจำนวนมากหันมาดื่มชาเพิ่มขึ้น จากแต่ก่อนที่ชาเป็นเพียงเครื่องดื่มที่ได์รับความ นิยมเฉพาะในหมู่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ปัจจุบัน กลุ่มผู้บริโภคชาเริ่มมีอายุน้อยลง (24-35 ปี) ประกอบกับมีผลิตภัณฑ์ ชาให้ผู้บริโภคเลือกดื่มหลากหลายมากขึ้น ทั้งชาดำ ชาเซียว ชาผลไม้ และชาสมุนไพร

Ms. Angela Pryce นักปรึกษาด้านตลาดชา กล่าวว่าชาดำ (Black tea) เป็นประเภทชาที่ได้รับความนิยม มากที่สุดซองผู้บริโภค จากอดีตจนถึงปีจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม การบริโภคชาดำเริ่มมีแนวโน้มลดลง เพราะปัจจุบันผู้ดื่มชาให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากขึ้น ทำให้ชาประเภทซาผลไม้ ชาสมุนไพร ตลอดจนชาที่ไม่มีส่วนผสมจากสารคาเฟอีน (caffeine-free) กลายมาเป็นชาที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ตลอดจนวัฒนธรรมของการดื่มชาแบบไม่ผสมนม (Dairy-free) ของกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ (Vegan) มีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทางร้านอาหารได้เพิ่มประเภทซองชาเพื่อเสนอให้แก่ลูกค้าของร้าน เช่นการแนะนำชาประเภท สมุนไพรชื่อว่า Lemon Verbena ร่วมกับเมนู Fish & Chip เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสลิ้มรสชาที่แตกต่างไปจากเดิม จากข้อมูลของ Luxury Lifestyle พบว่าผู้บริโภคจำนวน 7.1 ล้านคน มีความสนใจที่จะได้ลิ้มรสชาติการดื่มชาที่มี ความแปลกใหม่ไปจากเดิม

การดื่มชาเป็นวัฒนธรรมของชาวอังกฤษ กอปรกับค่านิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประเภทของชาที่นิยมดื่มกันเป็นชาที่มาจากธรรมชาติและมีผลดีต่อสุขภาพ การที่ผู้ดื่มชามีความต้องการและสนใจชาที่มีรสชาติใหม่ๆ ทำให้ตลาดชา ไม่เคยหยุดนิ่งในการปรับปรุงรสชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ดื่มชา เห็นได้จากการที่บริษัท PG Tips ไม่พัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนให้มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้ได้รับผลกระทบต่อยอดจำหน่ายของบริษัท ในขณะที่บริษัท Twinings ได้เพิ่มชนิดประเภทของชาให้ หลากหลายมากขึ้น โดยเพิ่มชาประเภทชาผลไม้ และชาสมุนไพร พร้อมกับการวางตำแหน่งซองสินค้าชาของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับตลาดบน (High – end) ทำให้บริษัท Twinings ประสบความสำเร็จในทางการตลาด ส่วนบริษัท Pukka เป็นบริษัทที่ควรจับตามองในการพัฒนาสินค้าที่เน้นสินค้าชาเพื่อสุขภาพ รสชาติธรรมชาติ และผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และมีชาออแกนิกอีกด้วย ปัจจุบันการขยายตัวของร้านชาแบบ High End ในสหราซอาณาจักรมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตลาดชาของอังกฤษกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะส่งออกสินค้าชามายังตลาดสหราซอาณาจักร ควรศึกษาแนวโน้ม พฤติกรรมการบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนาสินค้าชาให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าชาให้เหมาะกับสินค้าตลาดระดับกลาง-บน (medium to high end) เน้นรสชาติที่ทำจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระแสค่านิยมใหม่ๆ ของการดื่มชาในสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันชาเขียวเป็นชาที่ผู้ดื่มชานิยมมากขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เพราะจากการศึกษาวิจัยทำให้ผู้ดื่มชาได้รับข้อมูลว่า ชาเขียวมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และนอกจาชาเขียวแล้ว ประเภทของชาที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ได้แก่ Chai tea ซึ่งมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 93.8% รวมทั้งชาสมุนไพร/ชาผลไม้ที่มีรสชาติดั้งเดิมจากธรรมชาติ และไม่ปรุงแต่ง เช่น ขิง ขมิน (Turmeric) ยีหร่า (Cumin)

ชาไข่มุก (Bubble tea) สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีพลเมืองอาศัยอยู่มาจากวัฒนธรรมทั่วโลก โดยเฉพาะชนชาติเอเชียที่อาศัยอยู่ในสหราซอาณาจักรนั้นมีจำนวนมาก เช่น จากประเทศอินเดีย จีน อัฟริกา ซึ่งชนชาติเหล่านี้มีวัฒนธรรมในการดื่มชาอยู่แล้วเช่นกัน ทั้งหมดนี้ ชาไข่มุก (Bubble tea) กลายมาเป็นชารสชาติใหม่ของชาวอังกฤษที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจทำการค้าชาไข่มุกแบบ Chain Stores เกิดขึ้นอย่าง แพร่หลาย อย่างเช่น Bubbleology ที่มีสาขาทั้วสหราชอาณาจักรมีจำนวนทั้งหมด 50 แห่ง มีเมนูชาไข่มุกทั้งแบบ ร้อน และเย็น ใส่นม (with milk) หรือไม่ใส่นม (without milk) โดยใช้ชาดำ ชาเขียว และชาอื่นๆให้ผู้ซื้อได้เลือก รสชาติตามความพึงพอใจ จากรายงานของ Allied Market Research ตลาดชาไข่มุกทั่วโลกมีมูลค่าราว 1,578ล้าน ปอนด์ และคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 2,591 ล้านปอนด้ในปี 2023

นอกจากนี้ ปัจจุบันซาเขียวญี่ป่น (matcha) ได้กลายมาเป็นส่วนผสมในเมนูของหวานประเภทเค้กอีกด้วย เซ่น Matcha Cake, Green Tea & Lychee Cake, Greeen Tea Nokcha Cake เป็นต้น และจากวงการ Master Chef ที่ได้เริ่มใช้ชาเขียวเป็นส่วนผสมในการทำเมนูของหวานของตนเอง ยิ่งทำให้สร้างค่านิยมการให้ชาเขียวญี่ปุ่นในเมนูซองหวาน และในหมู่ผู้บริโภคเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกกระแสหนึ่ง ของการส่งเสริมการดื่มชาจากร้านอาหารหลายๆ แห่ง เริ่มจากการแนะนำชนิดชาที่ดื่มได้รสชาติร่วมกับเมนูอาหาร ดังเซ่น แต่ก่อนมีเพียงชาดำ English Breakfast Tea อยู่ในเมนู 

 

Source : Thai Trade London

smeexport thailand

smeexport thailand

Leave a Replay

Close Menu
×