SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

Walgreens ทำการทดสอบการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยโดรนเจ้าแรกใน USA

โดรน

Walgreens บริษัทผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ ประกาศว่ากำลังทำการทดสอบการส่งสินค้าด้วยโดรนและจะเริ่ม ทดลองให้บริการในต้นเดือนตุลาคม 2562 โดยประเภทสินค้าที่จะถูกนำมาใช้ในช่วงทดลองนี้ได้แก่สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และ ยาสามัญที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ การใช้โดรนในการขนส่งนี้จะทำให้สามารถส่งสินค้า ได้ด้วยความรวดเร็ว

Vish Sankaran ผู้ดำรงตำแหน่ง chief innovation officer ของ Walgreens ได้ให้ข้อมูลว่าบริษัทยังคงค้นหาความ ร่วมมือกับบริษัทต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจและบริการให้มีความทันสมัย Walgreens มีความภูมิใจที่จะได้เป็นผู้ค้าปลีกรายแรกในสหรัฐฯที่ได้ใช้โดรนในการส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยได้ร่วมมือกับ Wing ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการโดรนเพื่อการขนส่งสินค้า

นอกเหนือจาก Walgreens ที่ให้ความสนใจในการใช้โดรนขนส่งสินค้าแล้ว ยังมีบริษัทอื่นๆที่กำลังเตรียมที่จะใช้โดรน ในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าของตัวเองเช่นกัน อาทิเช่น Amazon และ CVS

James Burgess หัวหน้าฝ่ายบริหารของ Wing กล่าวว่าการขนส่งสินค้าด้วยโดรนนั้นถือเป็นเรื่องใหม่ ที่ยังคงมีความละเอียดอ่อนและความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยการร่วมมือกับ FedEx และ Walgreens นั้นจะทำให้บริษัทได้ ศึกษาและรับทราบถึงกระแสตอบรับ James Burgess ยังไม่ได้ให้ข้อมูลว่าจะสามารถให้บริการขนส่งสินค้าด้วยโดรนทั่วประเทศได้เมื่อไร

การใช้โดรนขนส่งสินค้านั้นจะทำการทดลองในเมือง Christiansburg มลรัฐเวอร์จิเนีย โดย Walgreens กล่าวว่า ถ้าหากการขนส่งรูปแบบนี้สามารถขยายตัวออกไป  จะทำให้บริษัทเป็นที่สนใจของผู้บริโภค  เนื่องจากว่าชาวอเมริกันประมาณร้อยละ 78 อาศัยอยู่ในรัศมีระยะ 5 ไมล์ ของร้าน Walgreen หนึ่งแห่ง ในขณะที่โดรนสามารถส่งสินค้าได้ในระยะ 6 ไมล์

ในการทดลองนี้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าได้กว่าร้อยชนิด ตั้งแต่ สินค้าเด็ก อาหารว่าง รวมไปถึงยาสามัญเช่นยา แกไอ แก้หวัด Wing ได้เป็นผู้ให้บริการโดรนขนส่งรายแรกที่ไค้รับการรับรองให้เป็นผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศจาก US. Federal Aviation Administration ในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งทำให้ Wing สามารถให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อ การพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง

เทคโนโลยีการขนส่งที่ทันสมัยถูกนำมาใช้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนด้านแรงงาน ในวงการค้าปลีกซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปทั้งระบบตั้งแต่แนวคิดการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การคำนึงถึงความสะดวกในการขนส่ง การจัดการสินค้าในคลัง ไปจนถึงการกำหนดขนาดของสินค้าให้มีความ เหมาะสม ผู้ผลิตสินค้าจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวให้ทันนวัตกรรมใหม่ๆและพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้ สอดคล้องกับเทคโนโลยีและรูปแบบการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้

smeexport thailand

smeexport thailand

Leave a Replay

Close Menu
×