SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

คาเฟ่ อเมซอน บุกตลาดมาเลเซีย เปิดสาขาแรกขยายตลาดเอเชียเป็นประเทศที่ 9

amazon

บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) หรือพีทีที โออาร์ เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดร้านคาเฟ่  อเมซอน  สาขา เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ (Central i-City)  ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศมาเลเซียและเป็นสาขาที่ 2,808 ของ คาเฟ่ อเมซอนทั่วโลก โดยนับเป็นการขยายตลาดเอเชียเป็นประเทศที่ 9 ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์  ลาว กัมพูชา  เมียนมา  ฟิลิปินส์ ญี่ปุ่น และโอมาน และยังคงมีแผนในการขยายสาขาไปยังประเทศอื่น ๆ ต่อไป เพื่อผลักดันให้ คาเฟ่ อเมซอน มุ่งสู่ความเป็น โกลบอล แบรนด์ ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

พีทีที โออาร์ ในฐานะบริษัท Flagship ของกลุ่มบมจ.ปตท. (PTT) ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลก ที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีพันธกิจในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล  โดยคาเฟ่  อเมซอน นับเป็นแบรนด์ไทยที่  พีทีที โออาร์ พัฒนาขึ้นเองตั้งแต่ปี 2545 โดยเริ่มต้นให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคที่เป็นคนกลุ่มเดินทาง และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทุกประเทศที่ พีทีที โออาร์ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีตลอด  17 ปีที่ผ่านมา

คาเฟ่ อเมซอน ทุกสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จะรักษาเอกลักษณ์ของการเป็น  “กรีน โอเอซิส”  ที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อาทิ การเลือกใช้แก้วไบโอ คัพ ซึ่งเป็นพลาสติกย่อยที่สลายได้ การใช้หลอดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก  การใช้ช้อนส้อมและมีดที่ผลิตจากไม้แทนการใช้พลาสติก  เป็นต้น  สำหรับร้าน คาเฟ่  อเมซอน ในมาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนเมนูเครื่องดื่มและอาหารว่างบางรายการให้สอดคล้องกับความชื่นชอบของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการเติบโตในด้านจำนวนสาขาแล้ว คาเฟ่ อเมซอน ยังมียอดจำหน่ายต่อสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย โดยในปี 2561 คาเฟ่ อเมซอน มียอดขายรวมถึง 225 ล้านแก้ว


smeexport thailand

smeexport thailand

Leave a Replay

Close Menu
×