SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

เรื่องเล่า เล่าเรื่อง ส่งออก ตอนที่ 4 การเลือกตัวแทนจัดจำหน่ายในต่างประเทศ

ในตอนนี้ เราคุยกันในเรื่องของการเลือก partner หรือตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็น ด่านแรกๆ ในการเข้ามาทำธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ แต่ก็ถือว่าเป็นด่านที่มีความสำคัญมากๆ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นด่านที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจส่งออกก็อาจจะว่าได้ เพราะถ้าหากว่าด่านนี้เราเลือกคู่ค้าผิด ก็อาจจะนำพาความเสียหายและการไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจระหว่างประเทศของเราเลยก็ว่าได้ เพราะการเลือกคู่ค้านั้น ก็เปรียบเสมือนกับเราเลือกคู่ครองที่จะต้องร่วมหอลงโรงไปด้วยกัน จะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานแสนนาน เพราะฉะนั้นแล้ว ผู้ที่เข้ามาทำในธุรกิจส่งออกใหม่ๆ ก็ขอให้เน้นย้ำ ใช้เวลาที่จะคัดเลือกหาตัวแทนในต่างประเทศในทำการค้าด้วยกัน ย้ำอีกครั้งน่ะครับ ขอให้ใช้เวลาในการคัดเลือก พูดคุย ทำความรู้จักกันให้ดี หากเซ็นต์สัญญาทำอะไรลงไปแล้ว ก็จะเป็นการผูกพันในการทำธุรกิจต่อกัน ซึ่งจะมีผลตามมาอย่างมหาศาลในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้ เอาล่ะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าการคัดเลือกตัวแทนนั้นมีความสำคัญมากมายขนาดนี้ งั้นเราลองไปดูกันว่ามันมีหลักคิดและวิธีการคัดเลือกคู่ค้า ผู้นำเข้า มาร่วมขยายตลาดต่างประเทศกันได้อย่างไร ซึ่งจริง…

Continue Reading
Close Menu
×