SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

ส่งออกพลาสติกไปเกาหลีใต้ระวัง ! เกาหลีใต้เข้มมาตรฐาน “ภาครัฐ”เตือนผู้ส่งออกศึกษา-เตรียมรับมือ

กรมการค้าต่างประเทศเผยเกาหลีใต้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสผิวหนังได้ เตือนผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยศึกษาและเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดให้ดี ก่อนมีผลบังคับใช้ 22 ต.ค.63

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หน่วยงานเทคโนโลยีและมาตรฐานของเกาหลีใต้ได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสผิวหนังได้ โดยได้กำหนดขอบเขตของสินค้าที่จะสัมผัสกับผิวหนังได้โดยตรง , กำหนดลักษณะการผลิต , กำหนดการใช้สารเคมี และกำหนดรายละเอียดการติดฉลากบนสินค้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2563 เป็นต้นไป โดยกรมฯ ขอให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกศึกษาและเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยไปยังตลาดเกาหลีใต้

สำหรับรายละเอียดขอบเขตของสินค้า ได้กำหนดพลาสติกที่ทำมาจากเรซินสังเคราะห์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใหญ่และสามารถสัมผัสกับผิวหนังได้โดยตรง ได้แก่ เสื่อ รองเท้าที่ทำจากพลาสติก ถุงที่ทำจากพลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ปลอกโทรศัพท์มือถือ ลูกบอลออกกำลังกายในยิม หูฟังที่สัมผัสกับหูได้โดยตรง และที่รองนั่งโถสุขภัณฑ์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมภายใต้กฎหมายสุขอนามัยอาหาร กฎหมายการจัดการความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าในครัวเรือน และกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เด็ก

ส่วนข้อกำหนดทางกลและทางกายภาพ จะครอบคลุมถึงความสมดุลของรูปร่าง รูปแบบความคมชัดของสี (ไม่มีรอยด่างของสี) ไม่มีตำหนิหรือลอยถลอกที่เห็นได้ชัดเจน การพิมพ์และการติดฉลากจะต้องชัดเจน ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีพื้นผิวขรุขระหรือมีฝุ่นและจะต้องไม่ชำรุดและไม่มีส่วนเกิน

ทางด้านข้อกำหนดทางเคมี กำหนดปริมาณองค์ประกอบของสารพิษ เช่น กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์เด็ก โดยปริมาณของสารตะกั่ว น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ถ้าเป็นสีและการเคลือบผิว น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณของสารแคดเมียม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณองค์ประกอบรวมของสารพลาสติไซเซอร์ รวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1% เป็นต้น

ขณะที่การติดฉลาก กำหนดรายละเอียดบนฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่สามารถลบออกได้และเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ รุ่น วัสดุ ขนาด (ถ้ามี) เดือนและปีที่ผลิต ชื่อผู้ผลิต ชื่อผู้นำเข้า ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ผลิตภายในประเทศหรือผู้นำเข้า ประเทศผู้ผลิต และคำเตือนในการใช้ (คำแนะนำการใช้บนฉลาก)

ปัจจุบัน ไทยมีมูลค่าการส่งออกพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยพลาสติก (พิกัด 39) ไปยังเกาหลีใต้ ในปี 2559-2561 มูลค่า 8,263.38 , 8,510.68 และ 9,178.12 ล้านบาทตามลำดับ และในช่วง 9 เดือนของปี 2562 (ม.ค-ก.ย.) มีมูลค่าการส่งออก 5,632.90 ล้านบาท ลดลง 20.59%

Source : mgronline

smeexport thailand

smeexport thailand

Leave a Replay

Close Menu
×